Wednesday , January 19 2022

2021- kalimi i bizneseve ne versionin online

Dhoma Britanike ka ofruar ndihmë, me ekspert të ndërtimit të platformave online, por edhe me anë të trainimeve përgjate 2020 për të gjithë antarët të cilët kanë kuptuar dhe kerkuar të ridimensionojnë prezencën e tyre online. Ky është një hap i madh në ridimensionimin dhe i domosdoshëm për mbijetesën e biznesit tuaj.

Pjesë e mbështetjes kanë qënë tranime në fushën e:

Përdorimi i rrjeteve sociale

Principet e marketimit

Shitjet online dhe platformat përkatëse

Komunikimi dhe reduktimi i konflikteve

Miremanaxhimi i kohës nëpërmjet përdorimit të paketës microsoft

Vërejmë që numri i bizneseve që kërkojne këto trainime apo këshillime mbi përdorimin sa më me efikasitet të burimeve të tyre, është në rritje, por përsëri i ulet. Shpesh herë drejtuesit e kompanive kuptojnë rendesinë vetëm pasi marrin pjesë vetë në këto trainime dhe shprehen të cuditur për oportunitetet që online ofron për ta. Prandaj ju ftojmë të merrni pjesë në sondaxhin e përgatitur mbi

A duhet të jetë biznesi juaj online?

18 Janar 2021

Lexo gjithashtu

Artikull nga Presidenti i Dhomes zoti Zenel Hoxha mbi situaten e krijuar ne Shqiperi

Albania’s future depends on giving a voice to those who have lost hope

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.