Thursday , April 22 2021

Investime per Turizmin ne Shqiperi

Dhoma Britanike ne Shqiperi duke patur parasysh rritjen modeste kundrejt potencilave te medha per rritje kjo konfirmuar edhe nga vemendja e madhe qe kane marre artikujt e shumte neper revista prestigjoze, deshiron te ftoje te gjithe operatoret turistik (Hotele, Restorante, Agjenci Turistike dhe Udhetimesh, Kompani qe ofrojne sherbime per turist etj) te plotesojne anketen e bashkangjitur me qellim identifikimin e hapesirave te biznesit qe duhen permiresuar nepermjet investimeve apo bashkepunimeve dhe politikave rajonale.

https://goo.gl/forms/psOxWWFSYuxvDBAG2

Lexo gjithashtu

puna nga shtepia dhe lodhja

Ja demi me i madh qe po vihet re nga puna ne distance.

Sipas te dhenave te siguruara nga FT, eshte konfirmuar nje fenomen qe kerkon adresimin urgjent …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.