Tuesday , November 30 2021

Investime per Turizmin ne Shqiperi

Dhoma Britanike ne Shqiperi duke patur parasysh rritjen modeste kundrejt potencilave te medha per rritje kjo konfirmuar edhe nga vemendja e madhe qe kane marre artikujt e shumte neper revista prestigjoze, deshiron te ftoje te gjithe operatoret turistik (Hotele, Restorante, Agjenci Turistike dhe Udhetimesh, Kompani qe ofrojne sherbime per turist etj) te plotesojne anketen e bashkangjitur me qellim identifikimin e hapesirave te biznesit qe duhen permiresuar nepermjet investimeve apo bashkepunimeve dhe politikave rajonale.

https://goo.gl/forms/psOxWWFSYuxvDBAG2

Lexo gjithashtu

Artikull nga Presidenti i Dhomes zoti Zenel Hoxha mbi situaten e krijuar ne Shqiperi

Albania’s future depends on giving a voice to those who have lost hope

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.