Saturday , April 17 2021

DATA PROTECTION DHE COVID-19 NE SHQIPERI

DATA PROTECTION DHE COVID-19 NE SHQIPERI

 

Si cdo vend i botes dhe Shqiperia ka filluar te perqafoje boten dixhitale per te permisuar kushtet e punes dhe per t’ju pershtatur gjendjes aktuale nga pandemia.

Sipas nje studimi te brendshem nga Dhoma Britanike e Tregtise dhe Industrise ka rezultuar se 6 nga 10 biznese ne Shqiperi kane shtuar ne portofolin e tyre , website ecommerce per te mbijetuar gjate periudhes se karantines duke cuar shitjet online me nje rritje mbi 60%. Nepermjet faqes ecommerce, klientet mund te blejne lehtesisht me karten e tyre te kreditit, duke ekspozuar te dhenat personale  dhe duke rritur hapsiren e krimit kibernetik. Data Protection eshte pikerisht procesi i ruajtjes te te dhenave te rendesishme lidhur ngushte me ligjin e mbrojtjes te te dhenave.

 

Rekomandimet tone ne kete rast jane:

Cdo aktivitetet ekonomik ne Shqiperi duhet te jete i mireinformuar rreth  Ligjin “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe të gjitha akteve nënligjore të lidhura me të.

Te gjithë kontrolluesit, qofshin ato audio-vizivë, media online apo organizata publike ose private të veprojnë në respekt të plotë të privatësisë dhe dinjitetit njerëzor të individëve.

 

Dhoma Britanike e Tregtise dhe Industrise po punon nga afer me biznese te prekura per te luftuar krimin kibernetik, duke gjetur hapsira te ndryshme permiresimi.

 

 

Lexo gjithashtu

puna nga shtepia dhe lodhja

Ja demi me i madh qe po vihet re nga puna ne distance.

Sipas te dhenave te siguruara nga FT, eshte konfirmuar nje fenomen qe kerkon adresimin urgjent …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.