Wednesday , January 19 2022

DATA PROTECTION DHE COVID-19 NE SHQIPERI

DATA PROTECTION DHE COVID-19 NE SHQIPERI

 

Si cdo vend i botes dhe Shqiperia ka filluar te perqafoje boten dixhitale per te permisuar kushtet e punes dhe per t’ju pershtatur gjendjes aktuale nga pandemia.

Sipas nje studimi te brendshem nga Dhoma Britanike e Tregtise dhe Industrise ka rezultuar se 6 nga 10 biznese ne Shqiperi kane shtuar ne portofolin e tyre , website ecommerce per te mbijetuar gjate periudhes se karantines duke cuar shitjet online me nje rritje mbi 60%. Nepermjet faqes ecommerce, klientet mund te blejne lehtesisht me karten e tyre te kreditit, duke ekspozuar te dhenat personale  dhe duke rritur hapsiren e krimit kibernetik. Data Protection eshte pikerisht procesi i ruajtjes te te dhenave te rendesishme lidhur ngushte me ligjin e mbrojtjes te te dhenave.

 

Rekomandimet tone ne kete rast jane:

Cdo aktivitetet ekonomik ne Shqiperi duhet te jete i mireinformuar rreth  Ligjin “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe të gjitha akteve nënligjore të lidhura me të.

Te gjithë kontrolluesit, qofshin ato audio-vizivë, media online apo organizata publike ose private të veprojnë në respekt të plotë të privatësisë dhe dinjitetit njerëzor të individëve.

 

Dhoma Britanike e Tregtise dhe Industrise po punon nga afer me biznese te prekura per te luftuar krimin kibernetik, duke gjetur hapsira te ndryshme permiresimi.

 

 

Lexo gjithashtu

Artikull nga Presidenti i Dhomes zoti Zenel Hoxha mbi situaten e krijuar ne Shqiperi

Albania’s future depends on giving a voice to those who have lost hope

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.