Thursday , April 22 2021

Lehtesim per dokumentacionin per bizneset

Lehtësim për dokumentacionin për bizneset
Ministri i Financave dhe Ekonomisë, zoti Arben Ahmeraj, urdhëron adminsitratën të lehtësojë burokracinë ngaj qytetarëve
Minsitri ka autorizuar urdhërin në përputhje me instruksionet e Kryeministrit për lehtësimin e qytetarëve nga marrja dhe paraqitja e dokumentave të panevojshme nëpër institucionet shtetërore.
Bashkangjitur gjeni informacionin përkatës.
Kjo është një iniciativë që duhet përshëndetur nga bizneset sepse shumica e këtyre dokumentave janë në E- Albania, platformë që është a menaxhuar nga Qeveria dhe rrjedhimisht punonjësit e administratës mund t’i konfirmojnë duke e kontrolluar nga kompjuterat e tyre.
Sigurisht që Qeveria ka një task(detyrë/objektiv) të madhe të reformimit të sistemit dhe mentalitetit të administratës, gjë e cila deri më tani ka lënë për të dëshiruar.

Lexo gjithashtu

puna nga shtepia dhe lodhja

Ja demi me i madh qe po vihet re nga puna ne distance.

Sipas te dhenave te siguruara nga FT, eshte konfirmuar nje fenomen qe kerkon adresimin urgjent …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.