Wednesday , January 19 2022

Lehtesim per dokumentacionin per bizneset

Lehtësim për dokumentacionin për bizneset
Ministri i Financave dhe Ekonomisë, zoti Arben Ahmeraj, urdhëron adminsitratën të lehtësojë burokracinë ngaj qytetarëve
Minsitri ka autorizuar urdhërin në përputhje me instruksionet e Kryeministrit për lehtësimin e qytetarëve nga marrja dhe paraqitja e dokumentave të panevojshme nëpër institucionet shtetërore.
Bashkangjitur gjeni informacionin përkatës.
Kjo është një iniciativë që duhet përshëndetur nga bizneset sepse shumica e këtyre dokumentave janë në E- Albania, platformë që është a menaxhuar nga Qeveria dhe rrjedhimisht punonjësit e administratës mund t’i konfirmojnë duke e kontrolluar nga kompjuterat e tyre.
Sigurisht që Qeveria ka një task(detyrë/objektiv) të madhe të reformimit të sistemit dhe mentalitetit të administratës, gjë e cila deri më tani ka lënë për të dëshiruar.

Lexo gjithashtu

Artikull nga Presidenti i Dhomes zoti Zenel Hoxha mbi situaten e krijuar ne Shqiperi

Albania’s future depends on giving a voice to those who have lost hope

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.