Tuesday , February 7 2023

Aktivitete në Britani dhe online

Data e aktivitetit Industria Informacion shtese
06 – 08 Tetor 2020 Ekspozita e Ndertimit, aktitektura, kontruksionet metalike, konstruksione druri, betony, pllakt, pajisjet, ndricimi e shumë më shumë
18 – 19 Tetor 2020 Ekspozita e Farmacive, aktivitet për të gjithë tregtuesit e produkteve farmaceutike, produkte te reja por edhe me shumë
2 – 4 Nëntor 2020 World Travel Market, Gjithëçka mbi botën e udhëtimit, prenotimeve, zonave turistike dhe marketimit të turizmit
3 Nëntor 2020 Future Resources, ekpozitë dedikuar gjithë çeshtjeve të impaktit në ambjent e deri tek energjia e rinovueshme dhe më shumë
6-8 Nëntor 2020 Cake Internarational, Ekspozita dedikuar botës së gatimit të ëmbëlsirave, Konkurs për guzhinjerin më të mire, produktet dhe shpikjet e reja
11-12 Nëntor 2020 Bujqësia dhe Investimet, Ftohen të marrin pjesë fermerë që dëshirojnë të zgjerojnë biznesin e tyre, investitorë, tregtues produktesh agrare, industria e paketimit etj
18-19 Nov 2020 Going Global. Konferenca dedikuar gjithë kompanive që dëshirojnë të zgjerojnë biznesin e tyre në nivel ndërkombëtar.