Tuesday , November 30 2021

Panairi i Nderitimit 7 – 12 Tetor 2019 Birmingham

Dhoma Britanike ne Tirane fton te gjithe kompanite e ndertimit nga shqiperia, Kosova apo Maqedonia te cilat jane ne industrine e ndertimi dhe merren me:

• ndertime civile
• ndertime te infrastruktures
• konstruksionet metalike
• perdorim te drurit
• perdorim te xhamit
• parafabrikate
• elemente te riciklueshme
• projektues por edhe me shume

Regjistrohunu ketu:http://blog.abcci.com/formulari-per-panairin-e-ndertimit/

te marrin pjese ne Misionin e Tregtise te organizuar nga Dhoma ne datat 7 deri me 12 Tetor 2019 per ne Britani.

Kostoja – 460 GBP per antare te Dhomes
Cfare perfshihet: Pjesmarrja ne aktivitet, asistimi per pergatitjen e dokumentacionit ne rastet kur nevojitet leje hyrjeje ne Britani, perkthyes ne grup, pjesmarrje ne 6 seminaret informuese/trainuese si edhe 2 takime ne B2B.
Kosto ekstra: hoteli, avioni, kostot e vizes prane Ambasades Britanike por edhe kostot e ushqimit etj

Si te regjistoheni. Plotesoni formularin e ketu bashkangjitur dhe dergojeni te adresa e Dhome sne Info@abcci.com si edhe nje esktrakt te kompanise, nje foto te dokumentit identifikues dhe mandate pagesen perkatese.

Lexo gjithashtu

Artikull nga Presidenti i Dhomes zoti Zenel Hoxha mbi situaten e krijuar ne Shqiperi

Albania’s future depends on giving a voice to those who have lost hope

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.