Friday , April 3 2020

Panairi i Ndertimit

Dhoma Britanike ne Tirane fton te gjithe kompanite e ndertimit qe merren me:

• ndertime civile
• ndertime te infrastruktures
• konstruksionet metalike
• perdorim te drurit
• perdorim te xhamit
• parafabrikate
• elemente te riciklueshme
• projektues por edhe me shume

Regjistrohunu ketu:

te marrin pjese ne Misionin e Tregtise te organizuar nga Dhoma ne datat 7 deri me 12 Tetor 2019 per ne Britani.

Kostoja – 460 GBP per antare te Dhomes
Cfare perfshihet: Pjesmarrja ne aktivitet, asistimi per pergatitjen e dokumentacionit ne rastet kur nevojitet leje hyrjeje ne Britani, perkthyes ne grup, pjesmarrje ne 6 seminaret informuese/trainuese si edhe 2 takime ne B2B.
Kosto ekstra: hoteli, avioni, kostot e vizes prane Ambasades Britanike por edhe kostot e ushqimit etj

Si te regjistoheni. Plotesoni formularin e ketu bashkangjitur dhe dergojeni te adresa e Dhome sne Info@abcci.com si edhe nje esktrakt te kompanise, nje foto te dokumentit identifikues dhe mandate pagesen perkatese.