Tuesday , July 14 2020

Sfidat e bizneseve shqiptare gjatë pandemisë COVID-19

Synimi i sondazhit ”Sfidat e bizneseve shqiptare gjatë pandemisë COVID- 19” , nismë e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri- Britani e Madhe qëndron në mbledhjen e informacionit mbi efektet negative te pandemisë mbi bizneset e ndryshme në Shqipëri dhe gjithashtu në mbledhjen e rekomandimeve për minimizin e këtyre efekteve negative mbi bizneset.Ky sondazh mund të sjellë ndryshime apo rishikime ligjore me impakt në përmirësimin e situatës ekonomike të krijuar pasi rezultatet e këtij pyetësori gjithashtu dhe rekomandimet do t’i paraqiten Qeverisë Shqiptare për konsiderime të mëtejshme.

Lutemi plotesojeni sondaxhin duke klikuar ketu