Wednesday , January 19 2022

Sigurimet Shoqerore, Publikohet Manuali Elektronik

Sigurimet Shoqërore, Publikohet Manuali Elektronik

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve duket se i është dedikuar përmirësimit të infrastrukturës së ofrimit të shërbimeve elektronike për taksapaguesit. Investimi më i fundit prej 7.8 Milion Lekë në Shtator 2017 ka synuar perfeksionimin e deklarimit elektronik.

Shumë media e prezantuan këtë si një risi në fushen e e-tax nderkohë që kompanitë e dinë fare mirë që për mëse 6 vjet ata kanë kryer rregullisht deklarimet online, ndryshimet e punojësve apo regjistrimet e punojësve të rinj dhe të larguarit rishtas.

Dhoma Britanike është në mbështetje të përmirësimeve dhe krijimit të lehtësirave të të berit Biznes në Shqipëri element që është shumë tërheqës për investitorët. Ndërkohë që Dhoma gjithashtu do të lancojë video informuese në Anglisht për bizneset ndërkombëtare për t’i mbajtur të update-tuara.  Na kontaktoni në info@abcci.com

Lexo gjithashtu

Artikull nga Presidenti i Dhomes zoti Zenel Hoxha mbi situaten e krijuar ne Shqiperi

Albania’s future depends on giving a voice to those who have lost hope

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.