Thursday , April 22 2021

Sigurimet Shoqerore, Publikohet Manuali Elektronik

Sigurimet Shoqërore, Publikohet Manuali Elektronik

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve duket se i është dedikuar përmirësimit të infrastrukturës së ofrimit të shërbimeve elektronike për taksapaguesit. Investimi më i fundit prej 7.8 Milion Lekë në Shtator 2017 ka synuar perfeksionimin e deklarimit elektronik.

Shumë media e prezantuan këtë si një risi në fushen e e-tax nderkohë që kompanitë e dinë fare mirë që për mëse 6 vjet ata kanë kryer rregullisht deklarimet online, ndryshimet e punojësve apo regjistrimet e punojësve të rinj dhe të larguarit rishtas.

Dhoma Britanike është në mbështetje të përmirësimeve dhe krijimit të lehtësirave të të berit Biznes në Shqipëri element që është shumë tërheqës për investitorët. Ndërkohë që Dhoma gjithashtu do të lancojë video informuese në Anglisht për bizneset ndërkombëtare për t’i mbajtur të update-tuara.  Na kontaktoni në info@abcci.com

Lexo gjithashtu

puna nga shtepia dhe lodhja

Ja demi me i madh qe po vihet re nga puna ne distance.

Sipas te dhenave te siguruara nga FT, eshte konfirmuar nje fenomen qe kerkon adresimin urgjent …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.